Zmierzch Zachodu i powstawanie

"Zmierzch Zachodu i powstawanie innych ośrodków władzy toruje drogę globalnemu procesowi powrotu do rodzimych wartości (indigenization) i odradzania się kultur niezachodnich."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)