My Actions / Moje działania

Tomasz MajorI support companies in the area of cross-border employment in Europe on a daily basis.

Fascinating legal work is for me, however, only an instrument for the implementation of other great projects: in 2014, I published my guidebook to over 3.6 thousand kilometers of Polish waterways. The last such comprehensive publication is dated to 1936! On 200 pages I described Polish waterways for water sports enthusiasts. While writing this book, I thought that it would be intended for a small group of enthusiasts. It turned out that the guide is a bestseller. Almost every tourist has this book in his boat, motorboat, on his houseboat and in a canoe. In 2018, we published the second edition of the guide in four volumes. Now, it’s over 900 pages of description of the most beautiful and wildest waterways in Poland.

For friends, I created an Expedition Club - an association of fantastic people who like adventure, for whom work has never been or ceased to be the most important occupation in life. A few times a year, members of the Club I take to magical places on earth.

I use my knowledge and contacts to help young people implement innovative and difficult technological projects that require complex legal, logistic and financial support.

Poverty and inequality in the world are widespread and are the disgrace and defeat of the capitalism and of rich societies in the 21st century. Everyone and every company should fight against poverty. I believe that good, though not the only, method of helping excluded people is to involve them in local business and enable them to gain experience in rich and more developed countries.

Na co dzień wspieram firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem w Europie.

Fascynująca praca prawnicza jest dla mnie jednak tylko instrumentem do realizacji innych niezwykłych projektów: w 2014 roku ukazał się mój przewodnik po ponad 3,6 tysiącach kilometrów polskich dróg wodnych. Ostatnia tak kompleksowa publikacja datowana jest na 1936 rok! Na 200 stronach opisałem polskie drogi wodne dla wodniaków. Pisząc tę książkę myślałem, że będzie ona przeznaczona dla wąskiej grupy zapaleńców. Okazało się, że przewodnik jest bestsellerem. Niemalże każdy wodniak ma go w swojej łódce, motorówce, na swojej barce i w kajaku. W 2018 roku wydaliśmy przewodnik w czterech tomach. To już ponad 900 stron opisu najpiękniejszych i najdzikszych dróg wodnych Polski.

Dla przyjaciół stworzyłem Klub Ekspedycyjny - zrzeszenie ciekawych ludzi, którzy lubią przygodę, dla których praca nigdy nie była lub przestała być najważniejszym zajęciem w życiu. Kilka razy w roku członków Klubu zabieram w magiczne miejsca na ziemi.

Moją wiedzę i kontakty wykorzystuję do tego, by pomagać młodym ludziom realizować innowacyjne i trudne projekty technologiczne wymagające złożonego wsparcia prawnego, logistycznego i finansowego.

Bieda i nierówności na świecie są powszechne i są kompromitacją oraz klęską bogatych społeczeństw w XXI wieku. Każdy człowiek i każda firma powinna walczyć z biedą. Uważam, że dobrą, choć nie jedyną metodą pomagania wykluczonym ludziom jest angażowanie ich w lokalną działalność gospodarczą oraz umożliwianie im zdobycia doświadczenia w krajach bogatych i bardziej rozwiniętych.