My Library / Moja Biblioteka

Tomasz MajorIn My Library on several dozen bookshelves, I collected over 1,000 books. These are the most important works that result from the hard and arduous work of the most outstanding people in the world of science and culture. My close friends very often take the first steps towards the bookshelf containing books I am currently reading. Literature experts prefer a bookshelf with books that the courier has just brought and I will read soon. On the floor near my desk there is always a heap of books that I will pack for the next trip.

For my close colleagues and for everyone I work with every day, I prepare a special calendar every year. Every week, an important person for me is accompanied by one author, one main idea and one book.

For friends, I prepared a set of Thoughts a few years ago: I grouped several hundred books and several thousand thoughts on the topics: Work, Demography, Inequalities, Children-Education-Family, Shallows (new technologies and humans), Europe, Africa, Asia, Muslims (… and Israel), Magic of Travel, Human-Society-State, New Relations (business in the 21st century), World in the 21st century, How to Live - in the search for happiness. These are sixteen volumes in which I collected the most important thoughts from the most important books and from the most important authors.

W mojej bibliotece na kilkudziesięciu regałach zebrałem ponad 1000 książek. To najważniejsze dzieła, które są efektem ciężkiej i mozolnej pracy najwybitniejszych ludzi świata nauki i kultury. Moi bliscy przyjaciele bardzo często pierwsze kroki kierują ku półce z książkami, które aktualnie czytam. Znawcy literatury preferują półkę z książkami, które właśnie przywiózł kurier i które przeczytam niebawem. Na podłodze koło mojego biurka zawsze leży sterta książek, które zapakuję na najbliższą wyprawę.

Dla bliskich współpracowników oraz dla wszystkich, z którymi pracuję na co dzień, przygotowuję co roku specjalny kalendarz. W każdym tygodniu ważnym dla mnie ludziom towarzyszy jeden autor, jedna myśl przewodnia i jedna książka.

Dla przyjaciół przygotowałem kilka lat temu zbiór Myśli Przewodnie: pogrupowałem kilkaset książek i kilka tysięcy myśli na tematy: Praca, Demografia, Nierówności, Dzieci-Edukacja-Rodzina, Mielizny (nowe technologie i człowiek), Europa, Afryka, Azja, Muzułmanie (i Izrael), Magia Podróży, Człowiek-Społeczeństwo-Państwo, Nowe relacje (biznes w XXI w.), Świat w XXI w., Jak Żyć – w poszukiwaniu szczęścia. To szesnaście tomów, w których zebrałem najważniejsze myśli z najważniejszych książek.