My Travels / Moje podróże

All my travels - short trips and great expeditions - I am describing on a regular basis for a selected group of people on one of the social networks. After each important expedition I prepare for the members of the Expedition Club and for close friends a book – my ultimate travel guidebook to the most fascinating and beautiful places in the world.

Wszystkie moje podróże – zarówno krótkie wyprawy jak i wielkie ekspedycje opisuję na bieżąco dla wybranej grupy ludzi na jednym z portali społecznościowych. Po każdej ważnej wyprawie przygotowuję dla członków Klubu Ekspedycyjnego oraz dla bliskich przyjaciół książkę – przewodnik po najpiękniejszych miejscach na świecie.