Page 3 - 13_SwiatwXXIwt1
P. 3


Myśli Przewodnie
Późnym latem 2014 roku rozpocząłem wielką przy-
godę. Zrobiłem przegląd kilkuset książek, które towa-
rzyszyły mi podczas podróży w ostatnich piętnastu
latach. Wybrałem setkę perełek. Postanowiłem z tych
stu książek wybrać esencję. Czytając książkę zawsze
zaznaczam cytaty, myśli. Na końcu książki zwykłem
robić notatki, listę zadań „dużych” i „doraźnych”.
Sama lektura tych notatek jest fascynująca. To swego
rodzaju pamiętnik. Miesiąc temu zebrałem wszystko
w jedno miejsce. Tak powstał roboczy skoroszyt „My-
śli Przewodnie”.3
   1   2   3   4   5   6   7   8