Page 7 - 13_SwiatwXXIwt1
P. 7


Mój światw XXI wieku

W dwóch tomach zebrałem Myśli Przewodnie do-
tyczące tego, jak będzie wyglądał świat w XXI wie-
ku. Wiele hipotez stawianych kilka dekad temu staje
się na naszych oczach rzeczywistością. Gdy myślimy
o wizjach odległych, bardzo odważnych, ponieważ
wybiegających poza pierwszą połowę tego stulecia,
ciarki przebiegają nam po plecach. Jest ogromna
szansa, że jeszcze za naszego życia będziemy mogli się
przekonać, czy się sprawdzą. Myśli Przewodnie doty-
czące świata w XXI wieku mają nam pomóc poukła-
dać Dobre Życie nasze i naszych bliskich w kolejnych
dekadach.7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11