Page 5 - 13_SwiatwXXIwt1
P. 5
telnik nie będzie do tej myśli docierał, bo tych książek
nie przeczyta. Uważam, że obowiązkiem człowieka,
który poświęcił się jakiejś dziedzinie, jest wynajdy-
wanie tych pereł. Normalnie są one zagubione gdzieś
w masie trzystu stron druku, a wydobyte – odżywa-
ją, nabierają blasku.”

Ryszard Kapuściński, Autoportret reportera


5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10